SPIN_UP

spinup

DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NÚCLEOS LOCALES DE TRANSFERENCIA PARA A PROMOCIÓN DE SPINOFFS UNIVERSITARIAS E STARTUPS INNOVADORAS

Obxectivo do proxecto SPIN-UP: Estimular a creación de empresas a través da transferencia tecnolóxica e coñecemento no espazo de ooperación, a través do encontro entre o tecido productivo e a oferta dos axentes que xeran coñecemento.

Mellorar as condicións para a aparición de novas iniciativas empresariais, creando entornos emprendedores, a partir dun mellor coñecemento entre Universidade e Empresa, e do fomento da innovación aberta.

Aglutinar capacidades para a creación de SpinOffs e StartUps, atendendo a retos industriais e a partir da creación dunha comunidade trasfronteiriza de “Núcleos Locais de Transferencia” (NLT).

Visibilizar o coñecemento xerado e rexistrado.

Validar o modelo NLT para a súa transferencia a outros territorios.

Resultados: 

20 empresas creadas (10 en Galicia e 10 no Norte de Portugal)

40 modelos de negocio establecidos, a partir de servicios de asesoramento cualificado

7 patentes valorizadas, a partir de servicios específicos de xestión da propiedade industrial

1 modelo transferible de Núcleos Locales de Transferencia

1 rede de Núcleos Locales de Transferencia

1 carteira transfronteriza de patentes transferibles

1 rede transfronteriza de mentores e mentoras

60 postos de traballo de calidade con representación paritaria de homes e mulleres

Dinamización da cultura emprendedora a través da innovación aberta

Consolidación das relacións transfronteirizas Universidade-Empresa

Socios:

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santiago de Compostela

Sociedade para a promoción de iniciativas empresariais innovadoras, s.l.

Asociación Área Empresarial do Tambre

IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica

Universidade do Porto

ANJE – Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios

Proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER no marco do programa Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020