Quen somos

A Asociación Área Empresarial do Tambre naceu en 1979 coa finalidade de defende-los intereses comúns dos asociados. Non persegue fins lucrativos, nin políticos, senon intereses xerales e comúns dos propietarios ou adxudicatarios das parcelas do Polígono do Tambre. Estes fins, así coma o réxime de funcionamento e governo están recollidos nos Estatutos, actualizados en 2017.

Actualmente no parque empresarial están instaladas arredor de 400 empresas, creando uns 6.500 empregos directos.

A Xunta Directiva é o órgano de governo da Asociación, en cumprimento dos mandatos e directrices da Asamblea Xeneral. A súa composición actual é a seguinte:

PRESIDENTE

D. JOSE FERNÁNDEZ ALBORÉS

VICEPRESIDENTES

DNA. FLOR MARIÑO RIVEIRO

D. MANUEL NIETO GARCÍA

D. RAMÓN OTERO LÓPEZ

SECRETARIO E ASESOR DE PRESIDENCIA

D. RAMÓN LOIS LORENZO

TESOUREIRO

D. MANUEL NIETO GARCÍA

VOGAIS

D. ELÍAS DOMINGO ROZAS ALVÁREZ

D. FRANCISCO XAVIER FREIRE CHICO

D. JACOBO BERMEJO BARRERA

OFICINA ADMINISTRATIVA

  • Xerente: D. Jose Manuel Beceiro Deus
  • Formación: Dna. Noelia Pájaro Cibes