Quen somos

A Asociación Área Empresarial do Tambre naceu en 1979 coa finalidade de defende-los intereses comúns dos asociados. Non persegue fins lucrativos, nin políticos, senon intereses xerales e comúns dos propietarios ou adxudicatarios das parcelas do Polígono do Tambre. Estes fins, así coma o réxime de funcionamento e governo están recollidos nos Estatutos, actualizados en 2017.

Actualmente no parque empresarial están instaladas arredor de 400 empresas, creando uns 6.500 empregos directos.

A Xunta Directiva é o órgano de governo da Asociación, en cumprimento dos mandatos e directrices da Asamblea Xeneral. A súa composición actual é a seguinte:

PRESIDENTE
D. JOSE FERNÁNDEZ ALBORÉS

VICEPRESIDENTES
DNA. FLOR MARIÑO RIVEIRO

D. MANUEL NIETO GARCÍA

D. RAMÓN OTERO LÓPEZ

SECRETARIO E ASESOR DE PRESIDENCIA
D. RAMÓN LOIS LORENZO

TESOUREIRA
DNA. MARÍA PAIS FAJÍN

VOGAIS
D. MANUEL GARCÍA POMBO
D. JESUS FERRADÁNS BARREIRO

D. RAMON VÁZQUEZ PÉREZ

D. ELÍAS DOMINGO ROZAS ALVÁREZ

D. FRANCISCO XAVIER FREIRE CHICO

OFICINA ADMINISTRATIVA

  • Xerente: D. Jose Manuel Beceiro Deus
  • Formación: Dna. Noelia Pájaro Cibes