Convenio Concello-Sionlla Biotech

Martes, 20 de Decembro de 2022

O Concello de Santiago de Sionlla Biotech asinan un convenio de colaboración para mellorar o equipamento do CSIEB (Centro de Servizos Innovadores para Empresas Biotecnolóxicas)A través deste Convenio, o Concello de Santiago aporta Trescentos Mil euros para mellorar o equipamento do Centro e dotalo de sistemas de control de accesos, video-vixilancia, mellorar a eficiencia enerxética, sistemas de video-conferencia e equipamento para as zonas de coworking e servizos de apoio software.logos