Medidas Urxentes COVID - 19

Mércores, 18 de Marzo de 2020

Achegamos as diferentes informacións publicadas no boletíns oficiais acerca de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte o impacto do COVID-19.  • RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle da publicidade ó Acuerdo do Consello da Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.
  • Aprazamento de Deudas tributarias recollidas no Real Decreto-Lei 7/2020, de 12 de marzo, polo que adoptan medidas urxentes para responder ó impacto económico do COVID-19.
  • Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19.
  • Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer frente ó impacto económico e social do COVID-19.
  • Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a  xestión  da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19
  • Real Decreto Lei 10/2020 polo que se regula un permiso retribuido recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servicios esenciáis.