Procedemento para servizos de prevención

Xoves, 12 de Marzo de 2020

O Ministerio de Sanidade actualiza os documentos informativos para diversos sectores.Co obxecto de dispoñer dunha información axeitada sobre a actuación en diversos sectores, poñemos a súa disposición estes documentos que nos remiten desde o ISSGA