EXPEDIENTE: SPIN_UP 01/2021

EXPEDIENTE: SPINUP 01/2021

Data de Publicación: 14 de Abril de 2021

Estado: Publicada - Recepción de ofertas

Obxecto: Contratación do Servizo de Promotores Externos do Proxecto Europeo SPIN-UP aprobado dentro do programa INTERREG V-A-2014-2020 (POCTEP), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

evento

Documentos