Convenio con CLEMENTE PIÑEIRO, Correduría de Seguros

A través do convenio asinado con CLEMENTE PIÑEIRO, os membros da Asociación poderán beneficiarse dun asesoramento personalizado na contratación de pólizas de seguros, así coma acceder a mellores prezos nas mesmas.

foto1