Quen somos

A Asociación Área Empresarial do Tambre naceu en 1979 coa finalidade de defende-los intereses comúns dos asociados. Non persegue fins lucrativos, nin políticos, senon intereses xerales e comúns dos propietarios ou adxudicatarios das parcelas do Polígono do Tambre. Estes fins, así coma o réxime de funcionamento e governo están recollidos nos Estatutos, actualizados en 2017.

Actualmente no parque empresarial están instaladas arredor de 400 empresas, creando uns 6.500 empregos directos.

A Xunta Directiva é o órgano de governo da Asociación, en cumprimento dos mandatos e directrices da Asamblea Xeneral. A súa composición actual é a seguinte:

PRESIDENTE
D. JESÚS J. CHENEL NOYA

VICEPRESIDENTE
D. JOSÉ FERNÁNDEZ ALBORÉS

SECRETARIO E ASESOR DE PRESIDENCIA
D. RAMÓN LOIS LORENZO

TESORERO
D. MANUEL GARCÍA POMBO

VOGAIS
D. MANUEL NIETO GARCÍA
D. JESUS FERRADÁNS BARREIRO

DÑA. MARIA TOURIÑAN MOURIÑO
D. RAMON VÁZQUEZ PÉREZ

OFICINA ADMINISTRATIVA

  • Xerente: D. Jose Manuel Beceiro Deus
  • Formación: Dna. Noelia Pájaro Cibes